Ohlasy ze škol nám dělají obrovskou radost!

21. 8. 2017

vzpoura_logo

Pravidelně se ve školách a školkách, do kterých naši ambasadoři zavítali, ptáme, co se jim na besedách VZPoury úrazům líbilo nebo co by naopak vylepšili. Velmi nás těší, že naprostá většina ohlasů je pozitivních a výtek dostáváme opravdu jen pramálo.

Některé z reakcí jsme pro vás na ukázku vybrali:

„Setkání bylo jedinečné. Obsahovalo poučení, novinky, zábavu a zároveň zaujalo žáky malé i velké. Tento projekt je po dlouhé době jedním z těch mála, které se opravdu vydařily a mají smysl.“ ZŠ a MŠ Čížkovice

„Velmi mile nás překvapilo, jak zajímavě beseda s ambasadory probíhala. Děti se aktivně zapojily a můžeme jen obdivovat životní optimismus vašich ambasadorů. Moc vám děkujeme za tento preventivní program. Tak pěknou besedu jsme ještě nezažili, moc se nám to líbilo.“ ZŠ Komenského, Vamberk

„Tento projekt má velký smysl, na žáky jednoznačně zapůsobil. Rádi bychom uskutečnili ještě jedno setkání v příštím školním roce pro zbylé třídy.“ ZŠ Štefánikova, Pardubice

„Velmi užitečný projekt. Vysoce oceňujeme. Děti reagovaly úplně jinak, než když jim problematiku "vykládá" člověk, který nemá vlastní zkušenost. Problém se náhle stal reálný, měly ho před očima a mohly si na něj "sáhnout".“ ZŠ a MŠ Šanov

O tom, že si projekt VZPoury úrazům vede dobře a že se základní myšlenka prevence dětských úrazů nevytrácí, svědčí i fakt, že si mnohé školy rezervují naše besedy opakovaně.

Pokud jste se besedy s našimi ambasadory zúčastnili a chtěli byste se s námi podělit o dojmy z ní, budeme moc rádi. Své ohlasy nám můžete posílat na adresu: vzpoura-urazum@vzp.cz. Každá pozitivní i negativní reakce je pro nás motivací k tomu, abychom na sobě neustále pracovali a posouvali náš projekt dál.

Váš tým VZPoury úrazům

Jak si nás objednat?

Objednat si nás můžete pomocí jednoduchého on-line rezervačního formuláře.


 
Informace o projektu

Nenechte si nic utéct